Konsultacje w sprawie autostrady A50

W efekcie zakończenia pierwszego etapu prac planistycznych dotyczących rozbudowy i przebudowy sieci drogowej i kolejowej w związku z planowaną budową Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), zostały zaproponowane przebiegi nowych dróg ekspresowych i autostrad.

Według Strategicznego Studium Lokalizacyjnego (SSL) autostrada A50 jest ukazana w czterech wariantach.

Każdy może do 10 marca zgłosić uwagi do korytarzy zarówno nowych tras drogowych jak i linii kolejowych. Można to zrobić poprzez wypełnienie formularza internetowego na stronie konsultacje.cpk.pl, ale w konsultacjach można także wziąć udział, przesyłając uwagi tradycyjną pocztą albo osobiście – w siedzibie spółki.

Na stronie cpk.pl można pobrać mapy z wariantami A50 w dużej rozdzielności oraz zapoznać się z całym Strategicznym Studium Lokalizacyjnym.

Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL) jest efektem pierwszego etapu prac planistycznych, mających na celu określenie ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego naszego kraju, w tym wyznaczenie korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe związane z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego.