Co słychać na budowie Południowej Obwodnicy Warszawy?

Postanowiliśmy sprawdzić jak wyglądają postępy w pracach przy budowie tej jednej z najważniejszych arterii na terenie aglomeracji warszawskiej.

Co dzieje się w tunelu, a co nad nim?

Tunel budowany na Ursynowie (zadanie A) został przekopany. Cała ziemia z jego środka została wywieziona. Systematycznie też zasypywane są kolejne segmenty stropu na powierzchni, a nad częścią tunelu wykonano już docelowe zagospodarowanie terenu i przywracany jest istniejący wcześniej układ ulic i parkingów. Kierowcy korzystają już z nowego fragmentu jezdni ul. Płaskowickiej. Zakończono budowę płyty stropowej. Do zabetonowania pozostały tylko niewielkie otwory technologiczne (9 z 11), które wykorzystywano do wydobywania ziemi spod stropu. Płyta denna, którą zaprojektowano na ok. 1/2 długości tunelu, została wykonana (zabetonowana) w 40 proc., a w kolejnych 20 proc. proc. zazbrojona. Trwają prace związane ze zbrojeniem pozostałej części. Na bieżąco wykonywane są roboty związane z budową ścian żelbetowych, przejść awaryjnych, stropów łukowych, fundamentów zabudowy chodnikowej wewnętrznej i nisz alarmowych, odwodnieniem tunelu itp. Przypomnijmy, że w tunelu o długości 2,3 km strop pośredni jest na odcinku o długości ok. 600 metrów.

Tunel stanowi połowę z 4,6 km pierwszego odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi ekspresowej S2 przebiegającego przez Ursynów. Na pozostałej części trasy trwają prace związane z układaniem kolejnych warstw nawierzchni przyszłej drogi ekspresowej. Przygotowywane jest podłoże pod stabilizację cementem, wykonano też odcinek próbny stabilizacji.

Trwają prace wykończeniowe przy obiektach inżynierskich wchodzących w skład węzłów Ursynów Zachód i Ursynów Wschód (montaż zbrojenia podwaliny pod stożki, wykonywanie murów oporowych z gruntu zbrojonego, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie kap chodnikowych, montaż deski gzymsowej i krawężnika, zbrojenie oraz deskowanie wnęk dylatacyjnych), a także zasypki przy estakadach łączących skarpę ursynowską z nasypem obwodnicy. Przy zachodnim portalu tunelu powstają również budynki przyszłego Centrum Zarządzania Tunelem, stacja wentylatorowa zachodnia i stacja transformatorowa, a przy portalu wschodnim – stacja wentylatorowa wschodnia/stacja transformatorowa.

Zaawansowanie rzeczowe na tym odcinku to blisko 78,5 proc.

Węzeł Puławska – rozpoczęto łączenie istniejącej S2 z nowo budowanym odcinkiem

W poniedziałek, 29 czerwca, wprowadzony zostanie pierwszy etap zmian w organizacji ruchu na węźle Puławska. Zamknięta zostanie tylko północna część obecnie funkcjonującej zawrotki w ciągu S2.

Aneks do umowy

Finalizowane są sprawy formalne związane z ustaleniem treści aneksu do umowy dotyczącego terminu zakończenia inwestycji. GDDKiA jest gotowa do podpisania aneksu. Oczekuje na przekazanie przez firmę Astaldi zgody na zawarcie aneksu wydanej przez sąd włoski w związku z toczącym się postępowaniem restrukturyzacyjnym. Astalti jest wykonawcą odcinka A.

Finiszują z betonowaniem drugiej nitki mostu

Na odcinku pomiędzy węzłami Przyczółkowa i Wał Miedzeszyński trwa budowa konstrukcji drugiej nitki mostu przez Wisłę. Na trzech nurtowych podporach południowej części mostu przybywa kolejnych segmentów nawisowych. Na podporze P10 i P12 zakończono betonowanie podpór nawisowych, natomiast na P11 do zabetonowania pozostały dwa elementy podporowe. Na nitce północnej, gdzie konstrukcja mostu została połączona na przełomie lutego i marca bieżącego roku, wykonawca prowadzi prace wykończeniowe. Na moście głównym po stronie Wilanowa wykonywane jest zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych, a po stronie Wawra – izolacja ustroju nośnego, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych, ustawianie krawężnika z montażem deski gzymsowej i montaż barier energochłonnych oraz na jezdni prawej wykonywanie nawierzchni żywicznej na kapach chodnikowych, układanie asfaltu twardolanego.

Po wschodniej i zachodniej stronie mostu zakończono prace konstrukcyjne na prowadzących do niego estakadach, gdzie w chwili obecnej wykonywane są kapy chodnikowe, montaż barier energochłonnych i kotew pod ekrany, roboty brukarskie, prace antykorozyjne i inne roboty wykończeniowe. Po wawerskiej stronie odcinka wykonano w 100 proc. nawierzchnię betonową. Na wiadukcie nad ul. Wał Miedzeszyński i łącznicy węzła ułożono warstwę wiążącą. Po stronie wilanowskiej oddano do użytkowania wiadukt drogowy w ciągu ul. Sytej.

Wzdłuż trasy głównej i łącznic trwa wykonywanie rowów, na poboczach wykonywane są nasypy, układana jest podbudowa z kruszywa i trwają roboty brukarskie na węźle Wał Miedzeszyński. Natomiast na Wilanowie, w ramach budowy węzła Przyczółkowa, trwa wykonywanie nawierzchni z żywic na kapach murów oporowych. Na kładce dla pieszych zakończono betonowanie schodów, wykonywane są  gzymsy murów oporowych.

Zaawansowanie rzeczowe dla Zadania B (w. Przyczółkowa – w. Wał Miedzeszyński) wynosi ok. 85 proc. Termin zakończenia robót został przewidziany w październiku 2020 r. Powodem wydłużenia czasu na ukończenie były warunki geologiczne, których nie można przewidzieć przed realizacją robót. Ponadto w analizie są kolejne roszczenia wykonawcy.

Do węzła Lubelska dojedziemy po betonie

Na węźle Patriotów, który jest częścią odcinka biegnącego pomiędzy węzłami Wał Miedzeszyński i Lubelska (zadanie C), prowadzone są prace w obrębie tzw. „wanny szczelnej”. Po obu stronach wykonywane są kapy chodnikowe, montowane są korytka odwodnieniowe, krawężniki. Przez całą dobę odwadniany jest wykop. Na obiekcie biegnącym po wschodniej stronie ul. Patriotów na kapach chodnikowych wykonano żywicę, ułożono warstwę ścieralną, montowane są bariery. Trwa budowa ronda po stronie południowo-wschodniej (na wysokości skrzyżowania Patriotów wschód z ul. Arniki), oraz budowane są łącznice do ronda po stronie północnej ul. Patriotów wschód. Rozpoczęto prace związane z budową wiaduktów po stronie zachodniej ul. Patriotów, w tym wiaduktu pod czwarty tor kolejowy.

Na ciągu głównym trasy rozpoczęto montaż ekranów oraz barier energochłonnych, przystąpiono także do montażu oświetlenia drogowego. Na estakadach biegnących przez Mazowiecki Park Krajobrazowy przygotowywana jest powierzchnia betonu ustroju nośnego do hydrofobizacji, czyli zabezpieczenia przed wnikaniem wody w głąb jego struktury, na ostatniej estakadzie trwają prace przygotowawcze do układania warstwy ścieralnej. W zakresie obiektów nad ulicami oddano do użytkowania wiadukt w ciągu ul. Zabawnej.

W najbliższych dniach bieżącego miesiąca planowane jest uzyskanie decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o pozwolenie na użytkowanie wiaduktu w ciągu ul. Mozaikowej. W kolejnym miesiącu spodziewana jest decyzji WINB o pozwoleniu na użytkowanie wiaduktu dla ul. Tawułkowa, a w dalszej kolejności decyzji WINB dla wiaduktu w ciągu ul. Izbicka.

Zaawansowanie rzeczowe wynosi ok. 84 proc. Roboty zostaną zakończone w grudniu 2020 r., zgodnie z zawartym aneksem z wykonawcą wynikającym z podpisanego porozumienia z PKP w zakresie budowy wiaduktu pod czwarty tor.

Budowa trzech odcinków Południowej Obwodnicy Warszawy w ciągu S2, pomiędzy węzłami Puławska i Lubelska, jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania wynosi 1 995 401 845,40 zł.

źródło: GDDKiA, fot. pulawska-lubelska.pl, Warsaw Business

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *