Azjatycki operator i deweloper Silver Heritage Group nowo kluczowe warunki swoich zaległych płatności z obligacji.Silver Heritage zgasi do $6,8 milion niespłaconych obligacji na kwotę 18 mln Spółka planuje pozyskać co najmniej $8,4 mln przez ofertę na prawo wykupu, o wartości $0,014 za nową akcję.Termin wykupu obligacji został przedłużony do 19 miesięcy do 2 kwietnia 2021 r., co wydłuża harmonogram spłaty, który Silver Heritage musi przestrzegać.Według nowej umowy, wypłata $18 mln nie powinna być dokonana w ciągu 19 miesięcy, a także będzie dostępna kontrola środków pieniężnych na 31 marca 2019 roku.Ta pieniężna obraz cyfrowy gwarantuje, że wszelkie pozostałości w posiadaniu Silver Heritage ponad $5 mln na koniec kwartału, będą przeznaczone na spłatę dodatkowych obligacji.To powinno zrekompensować negatywny wpływ, który wystąpił z ogłoszeniem wyników H1 firmy, w których Silver Heritage prosił zaprzestania. kiedy tesco food slots staną się dostępne.