ong Kong-listed The 13 Holdings Ltd oświadczyła w swoich rocznych wynikach za rok zakończony 31 marca, – raport, opublikowany w czerwcu, że projekt "oczekuje się, że będzie otwarty w czwartym kwartale 2016 roku". is soaring eagle casino open.