ponad 99 procent głosów akcjonariuszy IGT, przedstawionych i oddanych na zgromadzeniu, zwołanym w celu zatwierdzenia fuzji, – około 72% ogólnej liczby zaległych akcji zwykłych uprawnionych do głosowania, – zostały za-czytamy w oświadczeniu IGT sztuczki na automatach klasy 2. ??Transakcji nadal podlegają określone warunki zamknięcia, w tym, ale nie ograniczając się do, uzyskania niezbędnych zezwoleń na prowadzenie gier" - czytamy w oświadczeniu Nasdaq w Nowym Jorku. antena z anteną radialną.