Zakup Stars Group przez Flutter Entertainment otrzymała zielone światło ze strony jej akcjonariuszy, po tym, jak głosowali zdecydowaną większość za umowę.Na spotkaniu około 99,99% głosów akcjonariuszy Stars Group poparli specjalną uchwałę, zgodnie z którą Flutter przejmie wszystkie opublikowane i wydane akcje operatora.Zatwierdzenie następuje akcjonariuszy Flutter, поддержавшими ofertę w zeszłym tygodniu, po tym 99,19% jej kapitału zakładowego głosowało za fuzji i zaledwie 0,81% przeciw.Umowa o organizowaniu Flutter Stars Group zostało osiągnięte w październiku ubiegłego roku, aby stworzyć zjednoczoną firmę o wartości 3,8 mld funtów ($4,7 mld euro), w tym Flutter posiada 54,64% nowego wspólnego biznesu, a Stars Group-45,36% udziałów.Oczekuje się, że fuzja zakończy się w maju, po tym jak Urząd ochrony konkurencji i rynków (CMA) zatwierdzi transakcję w końcu marca.W lutym grupa Flutter and Stars opublikowała całkowity całkowity zysk w wysokości $5,28 mld za pełny rok 2019 cuando se apuesta en el blackjack. Przychody Flutter wzrosła o 14% w ujęciu rocznym, do 2,14 mld zł, podczas gdy przychody Stars Group wyniosła 2,53 mld dolarów, co stanowi wzrost o 25%. to bawole grzmot kasyno wolne od dymu.