??W ujęciu rocznym kwartalne dywidendy stanowią roczną stopę zwrotu w wysokości 5,4 proc., opartą na cenie zamknięcia akcji spółki w wysokości 5,94 dolara na akcję w dniu 3 lutego 2015 roku" - czytamy w oświadczeniu TransAct. osrs f2p najlepszy w automatach do gier.