Republika Gruzji poinformowała o swoich planach zakazać hazardu w Internecie w ramach nowych ram prawnych.Według lokalnych mediów, do pracy w tej sprawie w parlamencie powołano specjalne komisje.Ponadto, Ministerstwo finansów wkrótce wprowadzi nowe rachunki, które są całkowicie zakazane dowolny kształt gry online.Jednak te restrykcje nie zachwyci każdego polityka partii rządzącej.Występując przed lokalnymi MEDIAMI, zastępca ministra finansów Gruzji Lasza Хуцишвили zapewnił, że zakaz ten nie przyniesie korzyści, ponieważ międzynarodowe przykłady pokazują, że zakaz online-czasowniki modalne nie zawsze jest skuteczne."Analizujemy doświadczenie, aby zrozumieć, jak skuteczne są te lub inne działania podejmowane w odniesieniu do gier online.Międzynarodowa praktyka pokazuje, że obecnie nie ma skutecznych mechanizmów faktycznego zakazu gry online.Na takie imprezy z budżetu państwa przeznacza się miliony, ale wszystko na próżno."Ministerstwo finansów rozważa też ten problem z punktu widzenia polityki fiskalnej, pełna kontrola nad Internetem jest związana z bardzo wysokimi kosztami" - zakończył. w pokerze co to jest wewnętrzny strit.